Intervju med Radio Norge

Radio Norge

Vi fikk en forespørsel om å delta i et intervju sammen med en annen person fra den norske supporterklubben for Bayern. Vi takket selvfølgelig ja, og sendte oppdraget videre til vår mann i Oslo. Said Omar deltok i radioprogrammet og representerte InterNorge på en veldig fin måte.

Til de som ikke fikk med seg intervjuet som ble sendt søndag 23. mai, fortvil ikke. Vi har vært så heldige at vi har fått tilsendt lydfilene fra Radio Norge etter forespørsel. Intervjuet er delt i tre deler. Klikk på linkene under for å høre hvordan vår utsendte klarte seg under intervjuet. Vi takker Radio Norge for at de tok kontakt med oss, og vår representant Said Omar.

Intervju del 1
Intervju del 2
Intervju del 3